Caracterul chimic al elementelor - Soft - Timis - 2011 Nationala

Informatii generale

  • Categorie: Soft
  • Homepage:
  • Judetul: Timis

Descriere

Soft-ul educa?ional propus se adreseaz? elevilor din clasa a IX-a ?i are ca scop ilustrarea temelor din capitolul “Caracterul chimic al elementelor” într-o form? atr?g?toare, pentru a facilita asimilarea ?i procesarea informa?iilor.
Lucrarea este în conformitate cu programa ?colar? în vigoare la clasa a IX-a ?i este structurat? în ?ase lec?ii ce acoper? integral materia acestui capitol.

Elevul este invitat în laboratorul virtual pentru a efectua experimente în ritmul propriu de în?elegere ?i înv??are.

Tehnologii

Flash 8, AS2

Cerinte sistem

Flash Payer 8, Macromedia Flash 8

Realizatori

B?cil? Emilian-Dragu

  • Scoala: Liceul “Grigore Moisil” Timi?oara
  • Clasa: 11
  • Judet: Timis

Screenshots