EduCool - Multimedia - Hunedoara - 2013 Nationala

Informatii generale

  • Categorie: Multimedia
  • Judetul: Hunedoara

Descriere

Scurtmetrajul „EduCool” urm?re?te povestea unei adolescente care a trecut prin dou? perioade ce au marcat istoria recent? a României: comunismul ?i democra?ia.
Protagonista observ? degradarea educa?iei odat? cu trecerea timpului ce a influen?at o schimbare de caracter în rândul elevilor ?i profesorilor.
Am accentuat tr?irile ?i dez?m?girea unui adolescent care ar vrea s? schimbe în bine rela?ia profesor-elev, bazat? în primul rând pe respect.
O prim? problem? în ?coala noastr?, mai precis în majoritatea ?colilor române?ti, este lipsa educa?iei/respectului. Personajul principal este transpus în cele dou? perioade în care educa?ia se degradeaz? în func?ie de evolu?ia omului.
Pentru solu?ionarea problemei din ?coala sa, adolescenta alege patru întâmpl?ri negative petrecute în liceu. Astfel, realizeaz? un colaj pe care îl r?spânde?te prin toat? ?coala, încercând s?-?i sensibilizeze colegii. La vederea pliantelor, ace?tia încearc? s?-?i revizuiasc? comportamentul. Protagonista reprezint? un model de ambi?ie oric?rui elev.
Titlul scurtmetrajului „EduCool”, reprezint? o combina?ie între cuvintele „Education” ?i „School”, sugerând în sens conotativ introducerea educa?iei în ?coal?.

Tehnologii

camera: Nikon d3200 si programe: Adobe Photoshop CS5, Picasa, Cinema 4D, Adobe After Effects Adobe Premiere Pro

Cerinte sistem

Calculator + boxe

Realizatori

Lascoiu Carmen

  • Scoala: Colegiu National Aurel Vlaicu Orastie
  • Clasa: 11
  • Judet: Hunedoara

Lazarescu Bogdan

  • Scoala: Colegiu National Aurel Vlaicu Orastie
  • Clasa: 10
  • Judet: Hunedoara

Screenshots