Floarea la Angiospermae - Soft - Bucuresti - 2005 Nationala

Informatii generale

 • Categorie: Soft
 • Judetul: Bucuresti

Descriere

Lecţia ?Floarea la Angiospermae? prezintă alcătuirea florii şi organele reproducătoare ale plantelor superioare.
Este prezentată ?n primul r?nd alcătuirea generală a unei plante cu flori la nivelul căreia sunt puse ?n evidenţă elementele componente ale acesteia rădăcina, tulpină, frunze, floare, mugure terminal, mugure axilar. ?n cadrul acestei secţiuni este prezentată o animaţie care arată modul de dezvoltare al embrionului unei Angiospermae Monocotiledonate, exemplificată la crin.Sunt prezentate apoi elementele componente ale florii: receptaculul, sepale, petale (respectiv tepale la Monocotiledonate), androceu şi gineceu.
Secţiunea despre organele reproducătoare ale florii plantelor superioare prezintă alcătuirea organului reproducător masculin (androceul) precum şi a anterei şi grăuncioarelor de polen. ?n cadrul acestei secţiuni animaţia prezintă o anteră secţionată la nivelul căreia elevii pot observa ţesuturile care intră ?n alcătuirea anterei.
Structura gineceului pune ?n evidenţă elementele componente ale acestuia precum şi ale sacului embrionar matur care se găseşte ?n interiorul ovulului. ?n cadrul acestei secţiuni este prezentată o animaţie care evidenţiază modul de formare al integumentelor extern şi intern precum şi alcătuirea nucelei ovulului.
Fişierul despre microscopul optic conţine o simulare virtuală care permite elevilor să se familiarizeze cu alcătuirea unui microscop precum şi cu modul de manipulare al acestuia pentru a vizualiza diferite componente ale unei plante cu flori.
Ultima secţiune a proiectului conţine animaţii care permit elevilor să se familiarizeze cu procesele de: micro şi macrosporogeneză, micro şi macrogametogeneză, fecundaţia dublă şi formarea unei plante at?t la Angiospermaele Dicotiledonate c?t şi la Monocotiledonate.
La sf?rşitul lecţiei elevii au posibilitatea să se autoevalueze prin rezolvare interactivă a testelor de tip complement simplu şi desene lacunare care pot fi completate prin metoda drag and drop.

Lecţia a fost concepută ?n concordanţă cu conţinutul programelor şi manualelor şcolare aprobate de MEC pentru anul şcolar 2004-2005 pentru elevii claselor a X-a şi sperăm să constituie un material auxiliar care să le permită acestora aprofundarea ?ntr-un mod c?t mai atractiv a unor noţiuni de biologie care nu ar putea fi prezentate fără ajutorul computerului.

Tehnologii

Macromedia Flash MX 2004 Pro, Macromedia Fireworks MX 2004, Adobe Photoshop CS 2, Cycore Cult 3d, 3D Studio Max 7, Plasma 3D

Cerinte sistem

Pentium 350MHz, 128 Mb RAM, Internet Explorer 6, Macromedia Flash Player 7, Cult3D Viewer for Internet Explorer

Realizatori

Dumitrescu Mihai

 • Scoala: Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”
 • Clasa: 11
 • Judet: Bucuresti

Papava Dragos

 • Scoala: Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”
 • Clasa: 11
 • Judet: Bucuresti

Stoica Doriana

 • Scoala: Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu”
 • Clasa: profesor c
 • Judet: Bucuresti

Screenshots

ok si deci anul viitor sa ne asteptam la o lucrare cu aceeasi interfata despre gimnosperme? :smiley:

uita-te la lucrarea nr. 17, arborele partial de cost minim :wink: